KAPITUŁA STOPNIA HARCERZA ORLEGO

działająca przy naszym hufcu

     Skład Kapituły Harcerza Orlego działającej przy PHH ,,Matecznik"

 • phm. Tomasz Czubaty HR - Przewodniczący Kapituły

 • HO Damian Izbicki - Sekretarz Kapituły

 • phm. Piotr Kępa HR

 • phm. Piotr Rydzewski HR

 • pwd. Bartłomiej Szczedroński HR

 • pwd. Marcin Maziukiewicz HO

 • pwd. Szczepan Wójcik HO

 

 

     Zgłoszenie kandydata - zasady

      W zgłoszeniu należy:

 • W temacie maila napisać "Kapituła HO - [cel określony jednym słowem: otwarcie, zamknięcie, weryfikacja lub zmiana] - [imię i nazwisko]

 • Załączyć rzetelnie wypełnione elektroniczne wersje dokumentów (w formacie pdf) potrzebnych do realizacji celu spotkania z Kapitułą (Karta próby, raport zrealizowanej próby, kartę zmiany zadań, opinię opiekuna itp) Pamiętaj, aby załączone pliki opisać w tytule pliku.

 • Zgłoszenie ma być wysłane na adres kapituły (opiekun dodajemy w DW) wysłane najpóźniej 7 dni (może być wcześniej) przed terminem spotkania Kapituły. Po przyjętym zgłoszeniu Kapituła ma 4 dni na wysłanie uwag, które zostaną odesłane przez Sekretarza Kapituły. Kandydat ma kolejne 3 dni do naniesienia poprawek i wysłania poprawionego dokumentu Kapitule. Przykład: poniedziałek - zgłoszenie, czwartek - uwagi Kapituły, niedziela - wysłane poprawki, poniedziałek - spotkanie kapituły


 

 

     Przygotowanie do zgłoszenia kandydata na KHO - otwarcie próby - jak powinno wyglądać?

 • Wybierz opiekuna, który będzie dla Ciebie wzorem, który będzie Ci pomagać i motywować.

 • Zapoznaj się z sylwetką Harcerza Orlego, która jest nakreślona w regulaminie stopni harcerzy.

 • Określ sobie stan wejściowy oraz czego Ci brakuje, żeby osiągnąć sylwetkę Harcerza Orlego.

 • Ułóż SAM zadania na podstawie regulaminu- jedno zadanie na jeden obszar (zadania można łączyć - w sposób umiejętny np.: jedno zadanie - dwa obszary)

 • Sprawdź czy wszystkie z wymienionych obszarów znalazły się w Twojej próbie (brak należy uzasadnić w karcie próby).

 • Zaznacz w próbie z jakim obszarem związane jest dane zadanie.

 • Zadania powinny być dla Ciebie wyzwaniem i rozwojem

 • Zastanów się i umiej wskazać w jaki sposób chcesz osiągnąć cel (pomysły, sposoby, metody)

 • Unikaj szablonów, realizacja stopnia HO powinna być dopasowana do Ciebie i do Twoich oczekiwań.

 • Spotkaj się z opiekunem próby, aby skonsultować Twoje zadania, sprawdzić je oraz rozwiej wątpliwości dotyczące ułożonej próby. To spotkanie to idealny czas na napisanie opinii opiekuna próby.

 • Wyślij terminowo dokumenty (karta próby z opinią, karta próby na stopień ćwika). Karta próby oraz inne opinie są dokumentem, wymaga więc to jednolitego sformatowania tekstu.

 • Na otwarcie przynieś niezbędne dokumenty próbę na stopień HO (podpisaną)

 • Przyjdź z opiekunem.

 

 

     Zmiana zadań

 • Jeśli jakieś zadanie Ci nie wyszło, okazało się dużo trudniejsze lub jego termin minął skontaktuj się z opiekunem, omów z nim zmiany, ustalcie nowe zadanie.

 • Prześlij Kapitule propozycje zmian wraz z uzasadnieniem (Karta zmiany zadań).

 • Propozycję zmiany przedyskutujemy w gronie Kapituły i prześlemy wiadomość czy musisz przyjść na spotkanie.

 • Jeśli poprosimy Cię o przyjście, przyjdź z opiekunem.

 • Może zdarzyć się, że będziesz chciał zmienić opiekuna. Wyślij maila z taką informacją do Kapituły.

 • Wyślij terminowo dokumenty.

 

 

     Weryfikacja - w przypadku przedawnionych prób (nie zmiana zadania)

 • Jeśli termin zamknięcia Twojej próby dawno minął, albo osiągnąłeś zamierzony w zadaniu cel zgłoś się celem weryfikacji stopnia lub zadania.

 • Omów z opiekunem dotychczasową działalność.

 • Napisz raport z tej działalności, przebieg realizacji zadań.

 • Wyślij terminowo dokumenty.

 • Przyjdź z opiekunem i przynieś jedną kopię do dokumentacji.

 

     Zamknięcie próby

 • Napisz raport z realizacji próby:

  • treść zadania

  • termin realizacji

  • przebieg realizacji

  • przedstaw cel i określ czy został osiągnięty

  • określ czy zadanie zostało wykonane

 • Załącz do raportu (może być w treści) materiały potwierdzające wykonanie zadania. Jeśli zadanie nie zostało wykonane, przyjdź je zmienić wcześniej!

 • Wyślij terminowo dokumenty (minimum 7 dni przed spotkaniem z Kapitułą) Kapituła może w ciągu 4 dni poprosić Cię o poprawę raportu.

 

 

Forma pisemna raportu jest najczęstsza, ale nie musi być jedyna. Jeśli jednak Twój raport wymaga specjalnych środków (np. dla prezentacji multimedialnej), skontaktuj się wcześniej z sekretarzem Kapituły, by ustalić szczegóły. Ważne by raport stanowił pewną integralną całość (preferowana - harcerska forma). Raport również jest dokumentem, wymaga jednolitego sformatowania tekstu. Do dokumentacji Kapituły ma trafić tylko jedna kopia raportu (najlepiej wydrukowana dwustronnie i zszyta w lewym górnym roku lub na lewej krawędzi, bez bindowania czy innych ulepszeń).

 

 

 

PLIKOWNIA

WWW.MATECZNIKZHR.PL - PODLASKI HUFIEC HARCERZY ,,MATECZNIK"

wykonał phm. Piotr Rydzewski HR